Home Ανακοινώσεις Ρυθμίσεις που αφορούν προσωπικό ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ρυθμίσεις που αφορούν προσωπικό ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

by Manwlis Ntallaris
Πειραιάς, 14/03/2014
Η Ένωσή μας γνωστοποιεί
ότι παρουσιάσθηκε
από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη το
Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», στο οποίο μεταξύ
άλλων προωθούνται τροποποιήσεις διατάξεων που αφορούν το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επιφυλασσόμενοι
μέχρι να παρουσιασθούν επ’ αυτών και οι τελικές θέσεις από την Ομοσπονδία μας,
στη διαμόρφωση των οποίων οι συνάδελφοί μας μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα,
θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι:
 • Κάθε
  κυοφορούμενη αλλαγή δεν σημαίνει ότι έχει “
  a priori” αρνητική σήμανση για την πορεία
  του κλάδου.
 • Τακτικισμοί
  και στείρα άρνηση που εδράζονται σε συνδικαλιστικές ακροβασίες οι οποίες
  έρχονται από το παρελθόν, δε χωρούν, ιδιαίτερα, στην παρούσα συγκυρία που
  βιώνει η χώρα μας.
 • Είμαστε ως
  συνδικαλιστικός φορέας σε θέση να διαφυλάξουμε κεκτημένα του κλάδου μας,
  αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, καλύτερα από οποιονδήποτε.

Για
τους λόγους αυτούς θα πρέπει οι θέσεις και οι προτάσεις μας να είναι υπεύθυνα
και με ψυχραιμία τεκμηριωμένες και να τείνουν στην κατεύθυνση της επίλυσης των
χρονιζόντων και φλεγόντων υπηρεσιακών θεμάτων.
Εμείς
είμαστε έτοιμοι.
Στο εν λόγω
Σχέδιο Νόμου, εντοπίζουμε διατάξεις για
το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες τροποποιούν και θεσπίζουν
διατάξεις οι οποίες κινούνται στην σωστή κατεύθυνση.
Συγκεκριμένα:
· Θεσπίζεται η ημερήσια αποζημίωση των στελεχών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που
υπηρετούν στα περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά σκάφη.
Η διάταξη αυτή κατοχυρώνει θεσμικά το δικαίωμα αποζημίωσης για τα στελέχη
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με αυτό τον τρόπο διορθώνεται μία χρόνια αδικία. Μένει να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις της πολιτείας για τα
οφειλόμενα παρελθόντων ετών
και από την πλευρά μας θα καταβάλουμε για
αυτό κάθε δυνατή προσπάθεια.
·  Θεσμοθετείται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων στα στελέχη του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
που βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου, εφόσον μετακινούνται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας στο εσωτερικό ή
στο εξωτερικό.
· Τροποποιείται
ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, με τον οποίο θα προβλέπεται, πλέον, η ανάθεση καθηκόντων γενικού ανακριτικού υπαλλήλου
και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα
.
Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά
την πλειοψηφία των οργανικών θέσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία καταλαμβάνεται από
Λιμενοφύλακες και για τους οποίους μέχρι σήμερα προβλέπονταν περιοριστικά μόνο
καθήκοντα (Μηχανοδηγού ΠΛΣ, Αρμενιστή ΠΛΣ και Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρονικού).
·   Καταργείται η ερασιτεχνική άδεια αλιείας
(ατομικής και σκάφους)
Η ρύθμιση αυτή
αποδεσμεύει σημαντικό αριθμό προσωπικού του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. από γραφειοκρατικές
εργασίες. Μένει να διασφαλιστεί το ισοδύναμο ποσό το οποίο εισέρεε στα ταμεία
μας από τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Προβλέπεται
  η
  επιχειρησιακή υπαγωγή των
  Κλιμακίων  Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. –
  ΕΛ.ΑΚΤ.
  στις Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες έχουν
  ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα σε σύγκριση με τις Λιμενικές Αρχές όπου υπάγονται
  μέχρι σήμερα επιχειρησιακά τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επίσης,
  προβλέπεται η οργάνωση του ειδικού σχολείου για την αρχική εκπαίδευση του
  προσωπικού των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
    από την αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση του
  Υ.Ν.Α. ήτοι σε επιτελικό επίπεδο προκειμένου καταστεί αυτή αρτιότερη και
  πληρέστερη.
 • Θεσπίζεται
  ο
  μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση
  Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή
  Προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής,
  ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3)
  έτη συνεχόμενα στην ίδια Υπηρεσία.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα για τους δοκίμους  Αξιωματικούς,
  Υπαξιωματικούς
  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες,
  των οποίων η φοίτηση στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές, διακόπτεται λόγω
  σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη κατά την εκτέλεση
  υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, να μετατάσσονται στην κατάσταση της υπηρεσίας
  γραφείου.
   

———————————
Η Ένωσή μας έχει ήδη υποβάλει στον κ.ΥΝΑ μια σειρά απαιτούμενωνρυθμίσεων, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν στο
συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και αφορούν:
· Τη σύσταση Ελεγκτηρίου Υγειονομικών Δαπανών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ώστε να επιλυθεί το σημαντικό πρόβλημα των καθυστερήσεων που
παρατηρούνται στην ενταλματοποίηση των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού και
των προστατευόμενων μελών του. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υγειονομικές δαπάνες
είναι οι μοναδικές στο δημόσιο τομέα που περνούν από τον έλεγχο της Υ.Δ.Ε.,
καθώς οι αντίστοιχες των πολιτικών υπαλλήλων, της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ.
ενταλματοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ των Ε.Δ. από τα αντίστοιχα
Ελεγκτήρια Δαπανών.
·  Την υπαγωγή
της Σχολής Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
,
όπως συμβαίνει με τη μόνη αντίστοιχη Σχολή Αστυφυλάκων σύμφωνα με το άρθρ. 25
του ν. 4058/12.
· Τη μάχιμη
πενταετία:
Τη δυνατότητα σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τοποθετούνται
υποχρεωτικά λόγω ειδικότητας σε Υπηρεσίες ή Υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εκτελούν
φυλακές ή μέτρα ασφαλείας και στις οποίες ο χρόνος Υπηρεσίας δε λογίζεται στο
διπλάσιο, αυτό να τους αναγνωρίζεται κατ΄ εξαίρεση. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει
στην ΕΛ.ΑΣ και στο Π.Σ με το ν. 3075/2002.

· Τη δυνατότητα 
της ασφάλισης στο δημόσιο των
Αξιωματικών οι οποίοι πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ
και ΤΣΑΥ
και ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρ. 15 του ν. 4058/2012 με το
οποίο είχε ρυθμιστεί το ασφαλιστικό καθεστώς αυτών των στελεχών.
Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας

Τσατσουλής Αθανάσιος        Τσιάνος Παναγιώτης

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy