Home Ομοσπονδία Συνάντηση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

Συνάντηση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

by Manwlis Ntallaris

Πραγματοποιήθηκε χθες η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη κατά την οποία είχαμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας, οι οποίες συμπυκνώνονται στα ακόλουθα:

 

 

 

 1. Σχέδιο Π.Δ. Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων-Αποσπάσεων-Διαθέσεων: Θέσαμε υπόψη του κ. Υπουργού τις θέσεις μας αναφορικά με το υπό διαμόρφωση σχέδιο ΠΔ και το επόμενο χρονικό διάστημα θα κληθούμε να τοποθετηθούμε αναλυτικά.
 2. Ανακατανομή-κατανομή οργανικής δύναμης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Ζητήσαμε την άμεση σύσταση Ομάδας Εργασίας για την κατανομή και ανακατανομή της νέας οργανικής δύναμης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4676/20.
 3. Πρόγραμμα κάλυψης στέγασης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Ζητήσαμε την συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4676/20.
 4. Υπαγωγή των πληρωμάτων περιπολικών σκαφών στις ειδικές μονάδες δίνοντας τη δυνατότητα υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας: Ζητήσαμε τη σχετική προσθήκη στην παρ. 13 του άρθρ. 41 του Π.Δ. 169/07 και υποβάλαμε αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση.
 5. Άρση ορίου αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης στα ΠΛΣΖητήσαμε την άρση του ορίου αποζημίωσης των ωρών νυκτερινής απασχόλησης στα πληρώματα πλωτών περιπολικών σκαφών.
 6. Περιπολικά Ανοιχτής Θαλάσσης: Ζητήσαμε από τον κ. ΥΝΑΝΠ να παρέμβει ώστε να ενισχυθούν οι οργανικές συνθέσεις των ΠΑΘ και να πραγματοποιηθεί ανανέωση των πληρωμάτων.
 7. Εφαρμογή άδειας Ειδικού Σκοπού: Ζητήσαμε την εφαρμογή και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού.
 8. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 69 του ν. 4504/17 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του 4676/2020 για την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών υγείας από ΕΟΠΥΥ: Ενημερωθήκαμε ότι επιλύονται τεχνικά ζητήματα εφαρμογής της διάταξης.
 9. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 4504/17 για την αλλαγή των δελτίων ταυτότητας: Θέσαμε για μία ακόμη φορά το ζήτημα και από τον κ. ΥΝΑΝΠ δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες.
 10. Επέκταση υπαγωγής στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που εκτελούν υπηρεσία σε μάχιμες μονάδες στις διατάξεις του άρθρου 40, 41 & 43 του Π.Δ. 169/2007. Θεωρούμε επιβεβλημένη την υπαγωγή όλων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 και καταθέσαμε αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση.
 11. Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών: Θέσαμε τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα ΚΕΑ/ΛΣ και ζητήσαμε τη διενέργεια δεύτερου ΣΕΑΛΣ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα πραγματοποιηθεί.
 12. Εξορθολογισμός βαθμολογικής εξέλιξης αποφοίτων ΣΔΥΛΣ.

Υποβάλαμε στον κ. Υπουργό σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις για:

Α. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των τριών (3) ετών, η οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής (απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης στη Λ.Σ., για τα έτη 1996 και έπειτα.

Β. Μέγιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό με τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρ. 8 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ Α’ 139).

 1. Αποκατάσταση της αδικίας των που προερχόμενων από την κατηγορία   Ο.Π.Υ. – Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ.: Προτείναμε την τροποποίηση του άρθρ. 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63).
 2. Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής: Ζητήσαμε την απαλοιφή της παρ. β’ του άρθρ. 18 του ΠΔ 81/2012.
 3. Ιματισμός: Ζητήσαμε την ενεργοποίηση των ήδη υπαρχόντων διατάξεων περί ιματισμού προκειμένου τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να προμηθευτούν ολοκληρωμένη υπηρεσιακή ένδυση σύγχρονων προδιαγραφών και ενημερωθήκαμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα τα στελέχη όλων των κατηγοριών θα προμηθευτούν υπηρεσιακή ένδυση σύγχρονων προδιαγραφών.
 4. Οδοιπορικά έξοδα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Είναι αναγκαία η ολοκλήρωση των διαδικασιών ενός εκσυγχρονισμένου ΠΔ Π.Δ. Οδοιπορικών Μετακινήσεων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που σκοπό θα έχει την κάλυψη των υπηρεσιών αναγκών με γνώμονα πάντα το συνάδελφο και την αξιοπρέπεια του.
 5. Εφαρμογή του άρθρου 9 Ν.3144/2003 για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους που εργάζεται το προσωπικό του Λ.Σ.: Για τους εργαζόμενους στα Σ.Α. ήταν μεγάλη κατάκτηση η παρ. 4 του άρθρ. 9 του ν.3144/2003. Ζητήσαμε την άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων του παραπάνω νόμου και την έκδοση σχετικού Π.Δ., που θα καθορίζει τα μέτρα υγιεινής και προστασίας της ζωής των στελεχών, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά ειδικές εργασίες ή δραστηριότητες, παρέχοντας ασφαλείς συνθήκες.

Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με κάθε τρόπο και ότι τους επόμενους μήνες θα κατατεθεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, στο οποίο θα συμπεριληφθούν και διατάξεις περαιτέρω ενίσχυσης του Σώματος και των στελεχών του.

 

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy