Home Ανακοινώσεις Συνάντηση ΕΠΛΣ Αττικής με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Πλακιωτάκη Ιωάννη

Συνάντηση ΕΠΛΣ Αττικής με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Πλακιωτάκη Ιωάννη

by Manwlis Ntallaris

Την Τετάρτη 23-10-2019 το Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιώς & Νήσων πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Πλακιωτάκη Ιωάννη , παραθέτοντάς του τις προτάσεις & θέσεις της Ένωσης .

Η συνάντηση πραγματοποίηθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα , με τον Υπουργό να δηλώνει εντυπωσιασμένος με το τεκμηριωμένο πλαίσιο διεκδικήσεων που κατέθεσαν τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να υλοποιήσει την πλειοψηφία των αιτημάτων στα μέτρα του δυνατού καθώς τα θεωρεί δίκαια και προς την θετική κατεύθυνση για το σύνολο του προσωπικού και κατ’επέκταση για το Σώμα.

Το πλαίσιο διεκδικήσεων της ΕΠΛΣ Αττικής εμπεριείχε τα εξής:

 • Εκσυγχρονισμός βαθμολογίου προερχομένων από Σχολή Λ/Φ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(α) ο νόμος 3865/10 περί μεταρρυθμίσεων συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου έχει επιφέρει αλλαγές στο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 01-01-2015 καθώς και στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ορίζοντας ότι στελέχη Ε.Δ., Σωμάτων Ασφαλείας και Π.Σ.  δικαιούνται σύνταξη αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος ηλικίας ή 40 συντάξιμα έτη, διευρύνοντας έτσι το χρόνο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία στις περισσότερες  περιπτώσεις 10 με 15 έτη,

(β) Το γεγονός ότι ο ρυθμός βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι, ιδιαιτέρως αργός, στο σύνολο των ετών ενεργής Υπηρεσίας που υποχρεούνται να παραμείνουν οι βαθμοφόροι προερχόμενοι από την σχόλη Λ/Φ, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό κώδικα, στερώντας έτσι το κίνητρο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσιακή τους απόδοση.

(γ) Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκ Λ/Φ στελεχών διαθέτουν αξιόλογα τυπικά προσόντα (πτυχία πανεπιστημίων, τίτλους σπουδών, ξένες γλώσσες κλπ) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας μακροπρόθεσμα,

(δ) Το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και

(ε) Η ανωτέρω ρύθμιση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της  υπηρεσιακής απόδοσης των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πιστεύουμε τέλος στη θετική συμβολή σας στην επίλυση του παραπάνω αιτήματος μας, θεωρώντας ότι όλοι μαζί και ο καθένας από τη θέση του, ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, έχουμε κοινό σκοπό και στόχο και ότι γνώμονας μας είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του προσωπικού και ταυτόχρονα η αρτιότερη παροχή υπηρεσιών του Σώματος.

Προτεινόμενη Ρύθμιση

Στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Π.Δ 81/12 (139Α) προστίθενται παρ. στ´ και ζ´ ως ακολούθως:

(στ) Σημαιοφόρος: Τέσσερα έτη προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι εννέα  έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως και Πέντε έτη ή τριάντα ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. για τους υπολοίπους τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων.

(ζ) Ανθυποπλοίαρχος: Πέντε έτη προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων πραγματικής υπηρεσίας ή τριάντα τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως. Εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας και από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Για τους υπόλοιπους, εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας και από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

 • Ενίσχυση Λιμενικών Αρχών Νομού Αττικής.

Πάγιο αίτημα της E.Π.Λ.Σ.Α.Π.Ν ήταν και είναι ότι η όποια αναδιάρθρωση θα πρέπει να είναι στοχευμένη με σκοπό την αποτελεσματικότητα του Σώματος, την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή του προσωπικού καθώς και την απόλυτη αξιοποίηση των υπαρχόντων επιχειρησιακών μέσων.

Ο αρχικός και φιλόδοξος σχεδιασμός της συνένωσης δυνάμεων για πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, αποδείχθηκε κενό γράμμα αφού ο πραγματικός στόχος ήταν αφενός η μείωση κατά 20% περίπου του συνόλου των οργανικών θέσεων με συνέπεια την ανισόρροπη κατανομή χωρίς καμία λογική και κανένα σοβαρό επιχείρημα και αφετέρου η μείωση των Λιμενικών αρχών, που όπως αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος αφού στην πράξη δεν προέκυψε καμία μείωση και καμία εξοικονόμηση πόρων και μέσων.

Παρά ταύτα κανείς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τις μειωμένες συνθέσεις, των πλωτών περιπολικών σκαφών, των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών και των Λιμενικών αρχών την ώρα, που το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του Σώματος έχουν αυξηθεί υπέρμετρα, το προσωπικό βρίσκεται στα όρια του και που καθημερινά περιστατικά μας δείχνουν ότι δεν μπορούμε να δίνουμε περισσότερη βάση στο ένα αντικείμενο σε βάρος του άλλου.

Το ΠΔ 81/14 (ΦΕΚ 125 Α’) δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις, αφού η φιλοσοφία του με την συνένωση δυνάμεων για καλύτερο συντονισμό, δε λειτούργησε προς αυτή τη κατεύθυνση, υπαγορεύτηκε μόνο από την σκοπιμότητα της μείωσης των υπηρεσιών για να χωρέσουν οι λιγοστές οργανικές θέσεις που απέμειναν.

  1. Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4504/17

  Άμεση εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 65 του ν. 4504/17 για το υπολογισμό της στρατιωτικής θητείας ως χρόνου προαγωγής σε όλα τα στελέχη με προσόν κατάταξης την στρατιωτική θητεία προερχόμενα από την Σχολή Λ/Φ και Σχολή ΔΥΛΣ.

  Υπενθυμίζουμε ότι το  άρθρο 65 του ν. 4504/2017 δεν εφαρμόστηκε στο χρόνο, που προβλεπόταν, υποχρεώνοντάς μας στην αναζήτηση ορθότερης διατύπωσης της διάταξης, με αποτέλεσμα να προωθηθεί νέα νομοθετική ρύθμιση, για το ίδιο ζήτημα, προκειμένου, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της στρατιωτικής ηγεσίας, κάθε πιθανό νομικό πρόβλημα να ξεπεραστεί και η διάταξη να εφαρμοστεί καθολικά για κάθε δικαιούχο.

  Τονίζουμε, ότι η συγκεκριμένη διάταξη, αφορά χιλιάδες στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προερχόμενα από τις παραγωγικές σχολές Δοκίμων Υπαξιωματικών και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Φεβρουάριο του 2017, αφού πρώτα κλήθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Μας ξεπερνά πραγματικά το γεγονός ότι μετά από 2 χρόνια διαβούλευσης (από το 2015), κατόπιν δύο νομοθετικών ρυθμίσεων (ν.4504/17 και ν.4551/18),  ατελείωτων συσκέψεων και συναντήσεών μας με κάθε αρμόδιο της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας, και αφού εφαρμόσθηκε η διάταξη σε μεγάλο μέρος των δικαιούχων συναδέλφων, φτάνουμε στο σημείο να διαφαίνεται με τον πιο ξεκάθαρο και προκλητικό πλέον τρόπο, η πρόθεση κάποιων να μπλοκάρουν, σε βάρος χιλιάδων συναδέλφων την εφαρμογή μιας ευεργετικής διάταξης, ενώ κάποιοι έχουν ήδη ωφεληθεί από αυτή, εξαντλώντας την συνδικαλιστική μας υπομονή.

  Μας ξεπερνά εξίσου η ευρηματικότητα αυτών, που προσπαθούν, εδώ και καιρό, να βάλουν «σκοπέλους» στην εφαρμογή αυτού του δίκαιου αιτήματος και οι οποίοι κατόρθωσαν στο παρελθόν, μέχρι και να μας διχάσουν. Κάνουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι τα αιτήματα, που προωθούμε ως Ε.Π.Λ.Σ.Α.Π.Ν., αποτελούν αποφάσεις αντιπροσωπευτικών οργάνων και όχι προσωπικές πεποιθήσεις. Όταν αυτά δε, υιοθετούνται και νομοθετούνται, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει και να εφαρμόζονται.

  H συνεχιζόμενη αδράνεια της υπηρεσίας, η οποία με διάφορα προσχήματα αρνείται εδώ και καιρό να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη και αναδρομική αποκατάσταση των στελεχών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής, μας υποχρεώνει να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ήδη έχει ενεργοποιηθεί η νομική σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας.

  1. Κανονιστικό πλαίσιο Πλωτών Περιπολικών Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Η Ένωση παρεμβαίνει για μία ακόμη φορά με σκοπό να αντιμετωπιστεί η παθογένεια των μονών πληρωμάτων στα σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς οι οργανικές συνθέσεις των πλωτών και τα ωράρια εργασίας σε αυτά, είναι θέματα ζωτικής σημασίας για τα στελέχη που τα υπηρετούν, ενώ ταυτόχρονα η μη σωστή εφαρμογή τους αποτελεί τροχοπέδη στην επιχειρησιακή τους ικανότητα.

  Ειδικότερα αναφέρουμε ότι  στα ΠΛΣ που υπάρχει μονή σύνθεση πληρώματος,           αυτή καθιστά το πλήρωμα και ιδίως τον κυβερνήτη και τον μηχανικό του σκάφους σε εργασιακή ομηρία, μιας και βρίσκονται στην ουσία σε 24ωρη επιφυλακή, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα  στοιχειώδους  προγραμματισμού της ζωής τους.

  Παίρνοντας λοιπόν αφορμή κι από την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που με έμφαση τονίζει ότι η υποχρέωση φυσικής παρουσίας στον καθορισμένο από τον εργοδότη τόπο, καθώς και ο περιορισμός που απορρέει από την ανάγκη της μεταβάσεως στον τόπο εργασίας εντός σύντομης προθεσμίας περιορίζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες που έχει ένας εργαζόμενος να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες, άρα πρέπει να θεωρείται ο εν λόγω χρόνος ως «χρόνος εργασίας», ζητάμε την ενίσχυση  των υπηρεσιών  που διαθέτουν πλωτά με κατ’ ελάχιστον διπλά πληρώματα και κυρίως διπλό αριθμό διπλωματούχων καπετάνιων και μηχανικών,  έτσι ώστε να διαφυλάσσεται πρωτίστως η ασφάλεια τους, η εργασιακή ηρεμία κι ομαλότητα, καθώς και το δικαίωμά τους για μια οικογενειακή και προσωπική ζωή.

  Η επίλυση του προβλήματος εκτός των άλλων θα απαλλάξει την Υπηρεσία και το Ελληνικό δημόσιο και από τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που υφίσταται, αφού αναγκάζεται να καλύψει οποιαδήποτε απουσία των διπλωματούχων κυβερνητών και μηχανικών με αποσπάσεις άλλων στελεχών από άλλες περιοχές.

  Σε πολλές δε περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί η προσφιλή αλλά ανεξήγητη   πρακτική, όπου  Πλωτά Σκάφη που διαθέτουν μονά πληρώματα, αυτά να επιβαρύνονται και με παράλληλα καθήκοντα σε γραφεία Λιμεναρχείου, με συνέπεια την υπερεργασία και την υπεραπασχόληση τους. Θα μπορούσαμε τέλος να προσθέσουμε στα ανωτέρω, και το κομμάτι που άπτεται του ψυχολογικού τομέα που δεν υπολείπεται όμως σημασίας, γιατί αφορά την ηθική ικανοποίηση των συναδέλφων που υπηρετούν σε πλωτά, υπό αντίξοες συνθήκες ως επί το πλείστον κατά την επιτέλεση του έργου τους, ώστε να μην νοιώθουν ότι υπάρχει διάκριση στην μεταχείρισή τους συγκριτικά με συναδέλφους που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες.

  Με γνώμονα λοιπόν ότι το πιο πολύτιμο όπλο σε ένα σκάφος, είναι το έμψυχο δυναμικό του, θεωρούμε επιβεβλημένο ότι πρέπει να αναμορφωθεί η νομοθεσία του ωραρίου εργασίας των στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., με ειδική μνεία στα πλωτά, αλλά και του κανονισμού λειτουργιάς πλωτών μέσων σύμφωνα πάντα με την αποστολή του σώματος και με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομαλή κι ασφαλή εργασία των στελεχών.

  Eιδικότερα για τα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης : Πρέπει η πραγματική τους σύνθεση ( εκτός μακροχρόνιων αδειών –αποσπάσεων –διαθέσεων ) να βρίσκεται στο 100% αλλά να τους δίνεται η δυνατότητα να εκτελούν πλόες με την ελάχιστη σύνθεση. Επίσης τα στελέχη των Π.Α.Θ  που έχουν συμπληρώσει τα ελάχιστα απαιτούμενα χρόνια  υπηρεσίας να έχουν άμεση προτεραιότητα στην διαδικασία των μεταθέσεων

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ

  Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου  προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ετίθεντο ως   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το δικαίωμα συμμετοχής (Απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ., για τα έτη 1996 και έπειτα να υπολογίζεται και να προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό Α/Ξ Λ.Σ. των προερχομένων εκ της κατηγορίας αυτής για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου παραμονής, για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. (ν.3079/2002   ΦΕΚ 311Α/2002)  Η’  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ   8  Π. Δ.  81/2012  ΦΕΚ 139Α /2012

  Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, το οποίο απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και προσμετρείται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για τους Α/Ξ Λ.Σ. εκ ΔΥΛΣ για την συμπλήρωση του μέγιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ. Οι ανωτέρω μετά την προαγωγή τους τίθενται αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.

  1. Τροπολογία για αποκατάσταση της αδικίας για τους Πενταετείς Ο.Π.Υ. – Ε.Π.Υ – Ε.Μ.Θ

  Α) Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) εφαρμόζονται στο σύνολο των βαθμοφόρων   που έχουν υπηρετήσει με τον θεσμό του ΟΠΥ-ΕΠΥ-ΕΜΘ στις Ένοπλες Δυνάμεις όπως διαπιστώνεται  από το πιστοποιητικό τύπου Α΄ ή άλλο αντίστοιχο  πιστοποιητικό,  ο ανωτέρω χρόνος  λογίζεται ως πραγματικός χρόνος  υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την  βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών, που προέρχονται από την  Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω σχόλες.

  Β) Εντός μηνών από την έναρξη ισχύος  του παρόντος, εκδίδονται οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που προέρχονται από την  Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η αναδρομική διοικητική αποκατάσταση του προηγούμενου εδαφίου επέρχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων και κατά παρέκκλιση του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), καθώς και κάθε άλλης διάταξης.

 • Επέκταση μάχιμης πενταετίας για όλα τα στελέχη
  1. «Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ Α’ 139) Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό»

   Με δεδομένο ότι:

  Α) Υφίσταται πλέον για τα στελέχη υποχρέωση 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας.

  Β) Από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκύπτει κανένα οικονομικό κόστος αφού η τροποποίηση αφορά εν ενεργεία στελέχη που ήδη έχουν λάβει τις όποιες οικονομικές απολαβές που τους αναλογούν από το ισχύον μισθολόγιο.

  Γ) Η τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου δεν θα έχει αναδρομική ισχύ ώστε να μπορεί  να φέρει  επιβάρυνση για το δημόσιο .

  Προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση η οποία αφορά σε Αξιωματικούς προερχόμενους από την Σχολή Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (εντός οργανικών θέσεων) και που έχει στόχο τη βαθμολογική προσέγγιση-εναρμόνιση σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη στις υπόλοιπες κατηγορίες Αξιωματικών.

  Άρθρο 8 παρ. 2.

  Α) Ανθυποπλοίαρχοι οκτώ (08) έτη.

  Β) Υποπλοίαρχοι δέκα τέσσερα (14) έτη. Η χρονική απόσταση παραμένει, δεν αλλάζει τίποτα στο βαθμό σε σχέση με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου.

  Γ) Πλωτάρχες δέκα εννέα (19) έτη. Η χρονική απόσταση παραμένει, δεν αλλάζει τίποτα στο βαθμό σε σχέση με το βαθμό του Υποπλοιάρχου.

  1. Κανονιστικό πλαίσιο Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών.

  Με δεδομένο τη θετική ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 143 του ν. 4504/17 απαιτείται η αναμόρφωση του υφιστάμενου κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΕΑ με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, της απαλλαγής τους από πάρεργα, αρτιότερη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, αυτοτέλεια του Σ.Ε.Α.Λ.Σ., κάλυψη της οργανικής τους σύνθεσης στο 100%, σωστή αξιολόγηση και εφοδιασμό με κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Η Ομοσπονδία στηρίζει κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Κ.Ε.Α.

  1. Κανονιστικό πλαίσιο Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών

  Στο πλαίσιο της αναβάθμισης όλων των επιχειρησιακών μονάδων του Σώματος απαιτείται νέος κανονισμός Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών προκειμένου να καλύψει την αντιλειτουργικότητα και τις πολλές ασάφειες που παρουσιάζει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

  Η Ένωση στηρίζει κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

  1. Εφαρμογή του άρθρου 9 Ν.3144/2003 για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους που εργάζεται το προσωπικό του Λ.Σ.

  Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας, εργαζόμαστε κάτω από αντίξοες συνθήκες δίχως να διασφαλιζόμαστε από τις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί αρκετές Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες θεσπίζουν ένα γενικό πλαίσιο ελαχίστων απαιτήσεων για την προστασία των εργαζομένων. Οι εν λόγω οδηγίες περιλαμβάνουν πρωτίστως την υποχρέωση του εργοδότη να διενεργεί εκτιμήσεις κινδύνου στους χώρους εργασίας.

  Για τους εργαζόμενους στα Σ.Α. ήταν μεγάλη κατάκτηση η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Ν.3144/2003, ο οποίος ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων, κατ΄ εφαρμογή Κοινοτικής οδηγίας.

  Ζητάμε την άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων του παραπάνω νόμου, την έκδοση του σχετικού Π.Δ. το οποίο θα καθορίσει τα μέτρα υγιεινής και προστασίας της ζωής των στελεχών τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά ειδικές εργασίες ή δραστηριότητες, παρέχοντας ασφαλείς συνθήκες τόσο για μας όσο και για τους συναλλασσόμενους με εμάς πολίτες.

  Για την ενεργοποίηση του νόμου απαιτείται άμεση συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα προσαρμόσει στις ανάγκες του Σώματος στην υφιστάμενη νομοθεσία και θα εκδώσει τα Προεδρικά Διατάγματα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό

  1. Απεμπλοκή από το Σ.Π.Κ.

  Πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος στο Λιμενικό Σώμα είναι η απεμπλοκή από το Σ.Π.Κ. και πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή για ένα τέτοιο εκσυγχρονιστικό βήμα.

  Από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος, δεν χωρά αμφιβολία ότι είναι Σώμα Ασφαλείας και δεν είναι στρατός. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή είναι Σώμα στρατιωτικά συντεταγμένο κατά την οργάνωση και ιεραρχία δίχως ωστόσο αυτά τα χαρακτηριστικά να επαρκούν για τον χαρακτηρισμό μας ως Στρατιωτικοί διότι η αποστολή του Σώματος δεν είναι στρατιωτική. Κατά τη λειτουργία, κατά τα καθήκοντα και ακόμη περισσότερο κατά τον αντικειμενικό του σκοπό, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελεί Σώμα Ασφαλείας. Είναι το Σώμα το οποίο αστυνομεύει τα λιμάνια, αντιμετωπίζει τρομοκρατικές απειλές και όλες τις μορφές του οργανωμένου εγκλήματος (ναρκωτικά, καπνός, λαθρεμπόριο καυσίμων, διακίνηση παράνομων μεταναστών, κ.α.) καλείται να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, παρέχει ναυτική ασφάλεια, προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον και αντιμετωπίζει περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, ελέγχει τα θαλάσσια σύνορα, συντονίζει την έρευνα και παρέχει βοήθεια και διάσωση στη θάλασσα.

  1. Επίσης, συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία, τις Τελωνειακές Αρχές και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την προαγωγή του δημοσίου και του εθνικού συμφέροντος, με επέκταση μάλιστα και σε κρίσιμους τομείς της κρατικής υπόστασης, όπως είναι η δημόσια ασφάλεια που ορθώς δεν υπάγεται στους Στρατιωτικούς.

  Παράλληλη και ισάξια είναι η προσφορά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο ναυτιλιακό τομέα όπου με εργώδεις προσπάθειες στα θέματα της ναυτιλίας, της ναυτεργασίας και άλλων κλάδων της ναυτιλίας αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα.

  1. Σημειώνουμε ότι η απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ. δεν συνεπάγεται πολιτικοποίηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά επιβεβαίωση του ρόλου του ως Σώμα Ασφαλείας. Όλα τα Σώματα Ασφαλείας που στο παρελθόν διέπονταν από τον Σ.Π.Κ. εδώ και δεκαετίες έχουν απεμπλακεί δίχως να έχουν πολιτικοποιηθεί. Συνεπώς αποτελεί μια δυσαρμονία ότι το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το 2019 εξακολουθεί να υπάγεται στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

  iii. Επιπλέον: Η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιθυμεί την απεμπλοκή από τον Σ.Π.Κ. όπως αυτό κατεγράφη στις ομόφωνες αποφάσεις όλων των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσής μας και των Συνεδρίων της Ομοσπονδίας μας, ενώ αξίζει να τονισθεί ότι σε επίσημη δημοσκοπική έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μόλις το 10,5% απάντησε θετικά ως προς την εμπλοκή μας στον Σ.Π.Κ.

  1. Επιπρόσθετα έχει πραγματοποιηθεί και σχετική θεματική ημερίδα με θέμα «Λιμενικό Σώμα και Σ.Π.Κ στον 21ο αιώνα», στην οποία τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων ακαδημαϊκοί και νομικοί και τα συμπεράσματα αυτής είναι ξεκάθαρα ως προς την απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ.
  2. Η απεμπλοκή από το Σ.Π.Κ. δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβολή στο ασφαλιστικό καθεστώς που υπαγόμαστε σήμερα. Η συμμετοχή μας στα Ασφαλιστικά Ταμεία διατηρείται αμετάβλητη και αυτό, εκτός του ότι επιβεβαιώνεται από το προηγούμενο των Αστυνομικών και Πυροσβεστών, τα ζητήματα αυτά είναι ξεκάθαρα θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας, εξακολουθούν δε να ισχύουν όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις και οι υπηρετούντες στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απεμπλεκόμενοι από τον Σ.Π.Κ. δεν χάνουν απολύτως κανένα δικαίωμα εργασιακό ή ασφαλιστικό.
  3. Τέλος η απεμπλοκή μας από τον Σ.Π.Κ. σημαίνει ταυτόχρονη απεμπλοκή από τα λεγόμενα στρατιωτικά αδικήματα, δηλαδή μείωση του κύκλου των διωκόμενων αδικημάτων τουλάχιστον κατά 50%.
  • Συνήγορος του Λιμενικού

  Ζητάμε την ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 46 του ν. 4256/14 για το Συνήγορο του Λιμενικού, κατ’ αντιστοιχία της ρύθμισης για την ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με την οποία θεσπίστηκε ο συνήγορος του Αστυνομικού και την επέκτασή της και στις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου.

  • Θέσπιση και εφαρμογή του θεσμού του ombudsman (διαμεσολαβητή του λιμενικού) που ήδη χώρες της Ευρώπης έχουν δημιουργήσει για υπηρετούντες στα Σ.Α. και τις Ε.Δ. και λειτουργεί, προς όφελος και των δύο πλευρών.
  • Άδειες οπλοφορίας. Τροποποίηση του ΠΔ 68/2004 περί αδειών οπλοφορίας-οπλοχρησίας και οπλοκατοχής των στελεχών ΛΣ. Κατάργηση των προσχηματικών διατάξεων που δημιουργούν ασφυξία στην διαδικασία αδειών οπλοφορίας, ανεπίτρεπτη για ένστολο Σώμα.

  Προτείνουμε για προώθηση:

  1. Να συσταθεί επιτροπή που θα απαρτίζεται από στελέχη της ΔΕΠΙΧ (Γρ. Οπλισμού – ΚΕΑ – ΜΥΑ) και ΥΙ (Ψυχίατρος ή Παθολόγος) η οποία θα επανεξετάσει στο σύνολό του όλο το ΦΕΚ 663Β’/2004 και θα το αναμορφώσει από την αρχή.
  2. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτό δυνατό προτείνεται η τροποποίηση του ανωτέρω ΦΕΚ στα εξής σημεία που θα διευκολύνουν το σύνολο του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως εξής:

  Α) Να απεμπλακεί η Δ.Π. από την όλη διαδικασία (λόγω μη συναφούς αντικειμένου) και να αντικατασταθεί από τη ΔΕΠΙΧ (Οπλισμό).

  Β) Να τροποποιηθεί το άρθρο που μνημονεύει τις ανακλήσεις και να αναφέρεται ρητά για ποιές περιπτώσεις ισχύει η ανάκληση της άδειας οπλοφορίας – οπλοκατοχής.

  Γ) Να αναφέρεται ρητά μέχρι πόσα όπλα μπορεί να κατέχει το κάθε στέλεχος.

  Δ) Να αναφέρεται ρητά ποιά παρελκόμενα μπορεί να φέρονται μαζί με τον κατεχόμενο οπλισμό (π.χ. φακό, καταδείκτες στόχων κ.α.) καθώς επίσης και ποιά ακόμη μέσα ατομικής προστασίας επιτρέπονται όπως, μαχαίρια, σπρέι πιπεριού κ.α.

  Ε) Να μπορεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να κρατάει στην κατοχή του τον ιδιωτικό του οπλισμό και κατά την διάρκεια της εφεδρείας του (εκπίπτοντας σε άδεια οπλοκατοχής και όχι και οπλοφορίας) και να το παραδίδει με την λήξη της.

  ΣΤ) Υποχρεωτική εκπαίδευση για τον ενδιαφερόμενο αγοράς όπλου ως προϋπόθεση για την κατοχή του και επανεξέτασή του σε τακτά διαστήματα που θα ορίζει το αρμόδιο γραφείο (Οπλισμός).

  Ζ) Να τροποποιηθεί όλο το άρθρο για χρέωση υπηρεσιακού οπλισμό και να εφαρμοστεί αντίστοιχα όπως στην ΕΛ.ΑΣ. δηλαδή εφόσον έχει εξετασθεί το ενδιαφερόμενο στέλεχος από την αρμόδια ιατρική επιτροπή και υποστεί συγκεκριμένη εκπαίδευση κατά την εισαγωγή του στο Λιμενικό να γίνεται με άμεσες διαδικασίες.

  • Ενεργοποίηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και στο Π.Σ και άλλες διατάξεις» και προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών για:

  Α. Ίδρυση παιδικών σταθμών καθώς και παιδικών εξοχών.

  • Ενεργοποίηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» για:

  α) Οργάνωση και λειτουργία λεσχών (εντευκτήρια-εστιατόρια) στα Κεντρικά Λιμεναρχεία, για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

  β) Οργάνωση και λειτουργία πρατηρίου ειδών και τροφίμων στα πρότυπα του ΠΟΝ.

  γ) Οργάνωση και λειτουργία οδοντιατρείου και φαρμακείου που θα εξυπηρετεί και θα καλύπτει το σύνολο των στελεχών ΛΣ και των μελών των οικογενειών τους.

  • Προτάσεις για ΥΕΜ/ΜΕΛΣ

  Ι) Τροποποίηση του Κανονισμού Αριθμ. 18 / 05 προκειμένου να υπάρξει αύξηση  των θέσεων (ΜΗΧANIKOI  –ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)  που θα βρίσκονται σε πτητική ενέργεια εξάμηνου ως κάτωθι:

  Παράρτημα «Β»
  Στελέχωση με Ιπτάμενο Προσωπικό Ε/Π
  Άρθρο 1  «Η σύνθεση του πληρώματος Ε/Π ΑS 365 N3 του Λ.Σ. ποικίλλει αναλόγως της αποστολής του .

  Άρθρο 2 «Στη σύνθεση του απαραίτητου πληρώματος Ε/Π ΑS 365 N3 του Λ.Σ. , εκτός από 2 χειριστές Ε/Π , περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:
  Ιπτάμενοι μηχανικοί ή χειριστές συσκευών , αναλόγως της αποστολής .

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  β. Ιπτάμενοι Μηχανικοί – χειριστές συσκευών

  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
  1.Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ενδεικτικά για την πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση των 6 Ε/Π ΑS 365 N3 του Λ.Σ. τα απαιτούμενα πληρώματα υπολογίζονται σε 12 ήτοι σε 24 Χειριστές Ε/Π καθώς και οι απαραίτητοι Μηχανικοί – Χειριστές συσκευών  .

  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» .

  ΙΙ) Διατήρηση της τεχνογνωσίας του Τεχνικού Προσωπικού της ΥΕΜ ανεξάρτητα σύμβασης με οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα εφοδιασμού και τεχνικής υποστήριξης.

   

  Ως ΕΠΛΣ Αττικής θα παραμείνουμε στο δρόμο της ενότητας με μοναδικό γνώμονα το καθολικό συμφέρον των συναδέλφων .

   

                                                                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                     ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy