Home Διάφορα Στο Λιμενικό επιστρέφουν τρεις υποναύαρχοι που αποστρατεύτηκαν το 2019

Στο Λιμενικό επιστρέφουν τρεις υποναύαρχοι που αποστρατεύτηκαν το 2019

by Manwlis Ntallaris
Αποστρατεύτηκαν το 2019, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν και αναμένουν την επιστροφή και την τοποθέτηση τους στο Σώμα – Όπως αναφέρεται στη δικογραφία οι ανώτατοι αξιωματικοί αποστρατεύτηκαν “παράνομα, παράτυπα και καταχρηστικά, με πράξη λαμβανομένη ως πολιτική δίωξη»

 

 

Τρεις υποναύαρχοι του Λιμενικού που αποστράτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Μάρτιο του 2019, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν και αναμένουν την επιστροφή και την τοποθέτηση τους στο Σώμα. Ωστόσο μέχρι στιγμής, παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, οι υποναύαρχοι δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στην ενεργό δράση και ζητούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να συμμορφωθεί με τις επιταγές των ελληνικών δικαστηρίων.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία οι ανώτατοι αξιωματικοί αποστρατεύτηκαν “παράνομα, παράτυπα και καταχρηστικά, με πράξη λαμβανομένη ως πολιτική δίωξη δεδομένου και λαμβάνοντας υπόψη ότι εξέλιπαν παντελώς δυσμενή κριτήρια – στοιχεία -εκτιμήσεις -αξιολογήσεις -κρίσεις και άνευ τεκμηρίωσης πράξης-πλημμελούς αιτιολόγησης”.

Στις επόμενες γραμμές επισημαίνεται πως “οι ανωτέρω ανώτατοι αξιωματικοί, κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και όχι ως διατηρητέοι, παράτυπα και εκτός της ισχύουσας δεοντολογίας και ηθικής τάξης που διέπει την ιεραρχία μεταξύ Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων, αφού κρίθηκαν εκτός ιεραρχικής δόμησης και κλιμακούμενης διαβάθμισης, δεδομένου ότι η σειρά κατάταξης που κατείχαν απείχε πολύ από την κορυφή της ιεραρχίας. Υπηρετούσαν λόγω των ικανοτήτων τους, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους σε κρίσιμες νευραλγικές θέσεις επί μακρόν πριν την παράνομη αποστρατεία τους, απομακρύνθηκαν αναίτια, άδικα και παράνομα χωρίς να έχει προαχθεί κατά τη διαδικασία των κρίσεων νεότερος Αξιωματικός από αυτούς γεγονός καινοφανές και άνευ προηγουμένου στην ιστορία του Λ.Σ”.

Αξίζει δε, να τονισθεί ότι οι συγκεκριμένοι ανώτατοι αξιωματικοί όπως επισημαίνεται στα δικόγραφα“Κατά την τριακονταετή περίπου σταδιοδρομία τους ουδέποτε υπέπεσαν σε πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα και ουδεμία ποινή ποτέ τους επιβλήθηκε, τόσο κατά το τελευταίο έτος ενδιαφέροντος αλλά όσο και στα παρελθόντα έτη κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά μέσο όρο ως εξαίρετοι με άριστα φύλλα αξιολόγησης. Οι εν λόγω ανώτατοι αξιωματικοί Λ.Σ. υπηρέτησαν σε όλη τη σταδιοδρομία τους σε Επιτελικές, Επιχειρησιακές, Διοικητικές και Διπλωματικές θέσεις, γνωρίζοντας άριστα σε όλο του το φάσμα το αντικείμενο του Λ.Σ”.

Δικαίωση

Οι τρεις ανώτατοι αξιωματικοί αποφασισμένοι να κυνηγήσουν την υπόθεση μέχρι να δικαιωθούν, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Και τελικά οκτώ μήνες αργότερα, κατάφεραν να κερδίσουν. Αξίζει να επισημανθεί ότι με την επιστροφή τους όπως αναφέρεται στον φάκελο “Δε διασαλεύεται – κλονίζεται – διαταράσσεται η ιεραρχία στην επετηρίδα των αξιωματικών Λ.Σ. με την επιστροφή τους στην ενέργεια, σε συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις, δεδομένου ότι έως και σήμερα δεν έχει προαχθεί νεότερος τους αξιωματικός και το σημαντικότερο ότι με την επιστροφή τους θα πληρωθούν κενές έως και σήμερα οργανικές θέσεις τριών Υποναυάρχων και συγκεκριμένα Ι)Διευθυντή Δ.Ο.Υ ΛΣ ΙΙ) Κλαδάρχη Επιχειρήσεων ΙΙΙ) Γενικό Επιθεωρητή Ν.Ελλάδος, που καλύπτονται από νεότερους τους. ‘Αρα οι εν λόγω ανώτατοι αξιωματικοί δεν θα επιστρέψουν ως υπεράριθμοι οργανικών θέσεων αλλά ως απαραίτητοι για την πλήρωση αυτών”. Τέλος, πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος την υπόθεση, επισημαίνουν ότι “η απομάκρυνση και η δικαίωσή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την αποστρατεία τους – 8 μηνών – με έκδοση δικαστικών αποφάσεων, αποτελεί ιδιάζουσα και μοναδική περίπτωση, δεδομένου ότι δεν έχει απαντηθεί στο παρελθόν και αποτελεί θετική, βάσιμη, αναντίρρητη και αδιαμφισβήτητη συνθήκη (χωρίς ύπαρξη αντιλογιών, αμφισβητήσεων- κινδύνων πολιτικού κόστους) για την επιστροφή των παραπάνω ανώτατων αξιωματικών που με την παρούσα κατάσταση και συγκυρία που επικρατεί στις τάξεις του Λ.Σ., λόγω έλλειψης εμπειρίας και γνώσης, καθίσταται επιτακτική και αναγκαία”.

Πηγή: protothema.gr

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy