Home Ανακοινώσεις Προτάσεις ΕΠΛΣ Αττικής Πειραιώς & Νήσων για το Σ/Ν ‘’ Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο ”

Προτάσεις ΕΠΛΣ Αττικής Πειραιώς & Νήσων για το Σ/Ν ‘’ Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο ”

by Manwlis Ntallaris

Πειραιάς, 26-01-2021

ΑΠ:    02 / 2021

 

 

ΠΡΟΣ: Υ.ΝΑ.Ν.Π. κο Πλακιωτάκη Ιωάννη

ΚΟΙΝ:  Υφ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. κο Κατσαφάδο Κωνσταντίνο

Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναυάρχο Λ.Σ. κο Κλιάρη Θεόδωρο

Β’ Υ.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. κο Ισάκογλου Νικόλαο

 

 

Θέμα: «Προτάσεις ΕΠΛΣ Αττικής Πειραιώς & Νήσων  για το Σ/Ν ‘’ Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο ’’

 

Κύριε Υπουργέ ,

σας καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις τις οποίες θεωρούμε απαραίτητο να κατατεθούν στο υπό ψήφιση σχέδιο Νόμου του Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.  : ‘’Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο , διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-covid εποχή‘’ , προκειμένου να αρθούν αδικίες παρελθόντων ετών που υφίσταντο μεγάλη μερίδα των στελεχών Λ.Σ –ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ρυθμίσεις που προτείνουμε είναι οι εξής :

  • Υπολογισμός στο διπλάσιο της πραγματικής πενταετίας (καθολική υπαγωγή στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις διατάξεις του άρθρου 40, 41 & 43 του Π.Δ. 169/2007) .

Τα στελέχη Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. με τις υφιστάμενες διατάξεις, προκειμένου να δικαιούνται στο διπλάσιο την πραγματική 5ετία (μάχιμη 5ετία) θα έπρεπε κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους να υπηρετήσουν σε μάχιμες μονάδες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 142/1974 (άρθρο 40 παρ. 5 του Π.Δ. 169/2007 – Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων).

Υπάρχουν όμως μια σειρά από στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που λόγω ειδικότητας ή εξειδίκευσης δεν μπορούν να μετατεθούν σε ανάλογες υπηρεσίες ή δεν τους καλύπτει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει καταστεί εξ αντικειμένου ως αναχρονιστικό.

Τη μάχιμη πενταετία δικαιούνται τα υπηρετούντα στελέχη του Σώματος στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και με το ν.4676/2020 επεκτάθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Ομοίως με το ν.4676/2020 επεκτάθηκε για τα στελέχη της Επισκευαστικής Βάσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση αυτή αφορά στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία με την ρύθμιση αυτή θα καταβάλλουν τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την υπαγωγή όλων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 σύμφωνα με την ως κάτωθι  ρύθμιση και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Υπολογισμός στο διπλάσιο της πραγματικής  πενταετίας :

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του π.δ.169/2007 (Α΄210) προστίθενται περιπτώσεις ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, και ιθ ως ακολούθως:

ι) σε Λιμενικά Τμήματα

ια) στους Κλάδους και στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ιβ) στη Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ιγ) στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένης θαλάσσιας Επιτήρησης

ιδ) στην Υπηρεσία Υγειονομικού

ιε) στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων

ιστ) στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών

ιζ) στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών

ιη) στις Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ιθ) στην Υπηρεσία Μουσικής

 

2)           Πληρώματα  Π.Λ.Σ.

  • Υπολογισμός στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την επέκταση και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄169), στους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και στους αρμενιστές και μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3)           Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας βαθμολογικά.  Αναγνώριση  και  προσμέτρηση βαθμολογικά στους βαθμούς Α/Ξ ΛΣ του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.

4)           Αποκατάσταση της αδικίας των προερχόμενων από την κατηγορία Ο.Π.Υ. – Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. Ζητάμε το άρθρ. 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) να εφαρμόζεται στο σύνολο των βαθμοφόρων, που έχουν υπηρετήσει ως ΟΠΥ-ΕΠΥ-ΕΜΘ στις Ένοπλες Δυνάμεις ανεξάρτητα εάν αποτελούσε προσόν κατάταξης  ή το χρόνο κατάταξής τους ως κάτωθι:

Τροπολογία του άρθρ. 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) για τους Πενταετείς Ο.Π.Υ. – Ε.Π.Υ – Ε.Μ.Θ

Α) Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63) εφαρμόζονται στο σύνολο των βαθμοφόρων   που έχουν υπηρετήσει με τον θεσμό του ΟΠΥ-ΕΠΥ-ΕΜΘ στις Ένοπλες Δυνάμεις όπως διαπιστώνεται  από το πιστοποιητικό τύπου Α΄ ή άλλο αντίστοιχο  πιστοποιητικό,  ο ανωτέρω χρόνος  λογίζεται ως πραγματικός χρόνος  υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την  βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών, που προέρχονται από την  Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω σχόλες.

Β) Εντός μηνών από την έναρξη ισχύος  του παρόντος, εκδίδονται οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που προέρχονται από την  Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η αναδρομική διοικητική αποκατάσταση του προηγούμενου εδαφίου επέρχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων και κατά παρέκκλιση του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), καθώς και κάθε άλλης διάταξης.

 

5)           Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ Α’ 139) Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό. Αναφορικά με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (εντός οργανικών θέσεων) με στόχο τη βαθμολογική προσέγγιση-εναρμόνιση σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη των υπόλοιπων κατηγοριών Αξιωματικών.

 

6)           Αναγνώριση βαθμολογικά της Υπηρεσίας εθελοντικής ανακατάταξης.

Στο άρθρο 23 του νόμου 4532/2018 (Α’ 63) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Αναγνωρίζεται βαθμολογικά υπηρεσία εθελοντικής ανακατάταξης μετά την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, των στελεχών ΛΣ – ΕΛΑΚΤ που υπηρέτησαν ως έφεδροι Αξιωματικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΑΝ 833/1937, για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή και η οποία ήδη υπολογίζεται μισθολογικά. Ο χρόνος των προηγούμενων εδαφίων προσμετράται για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στο βαθμό τον οποίον φέρουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος. Σε περίπτωση που ο χρόνος των προηγούμενων εδαφίων υπερβαίνει τον εναπομείναντα χρόνο παραμονής στο βαθμό στον οποίο φέρουν τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, αυτός προσμετράται για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στον αμέσως επόμενο βαθμό.

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy