Home Ομοσπονδία Κατάθεση Σχεδίου Νόμου ΥΝΑΝΠ στη Βουλή

Κατάθεση Σχεδίου Νόμου ΥΝΑΝΠ στη Βουλή

by Manwlis Ntallaris

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις», στο οποίο όπως είχαμε κάνει γνωστό από τη στιγμή ανάρτησης του νομοσχεδίου για διαβούλευση, ενσωματώνονται διατάξεις, που αφορούν στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που αποτελούσαν σημαντικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας.

 

Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται:

 • Η αύξηση της Οργανικής δύναμης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά 1.500 θέσεις καθορίζοντας τη νέα οργανική δύναμη του Σώματος στις 9.500 θέσεις από 8.000, που ήταν μετά την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης το 2013.
 • Ο εξορθολογισμός του βαθμολογίου Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θεραπεύοντας στρεβλώσεις όπως η διατήρηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον ίδιο βαθμό για δέκα με δεκαπέντε έτη.
 • Η παροχή υπηρεσίας συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών από ΕΟΠΥΥ και για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα αφού καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση σε αναγκαία για την υγεία φάρμακα και αναλώσιμα υλικά.
 • Η κάλυψη στεγαστικών αναγκών με την ένταξη στον προγραμματισμό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχεδιασμού για τη στέγαση Υπηρεσιών αλλά και του προσωπικού, που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων ή σε άλλες δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου όπου υπάρχουν αντικειμενικές έως ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εξεύρεση στέγης, με την ευχέρεια για μίσθωση ακινήτων για τις στεγαστικές ανάγκες του προσωπικού.
 • Η επέκταση επιδόματος παραμεθορίου με την επέκταση της χορήγησης του επιδόματος ύψους εκατό (100) ευρώ και στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.
 • Η επέκταση υπολογισμού υπηρεσίας στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) και για τους υπηρετούντες στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στις Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.
 • Η τροποποίηση των άρθρων 27-30 ν. 4504/2017 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, διάθεσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέποντας την έκδοση νέου Π.Δ. μεταθέσεων-αποσπάσεων-τοποθετήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ αποτυπώνονται σε νόμο ότι οι μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται  λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά σπουδαιότητας τα αντικειμενικά κριτήρια και ακολούθως τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά.
 • Η συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών – συζύγων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επεκτείνοντας τη σχετική πρόβλεψη του άρθρ. 21 του ν.2946/2001, έτσι όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4553/2018 (Α’ 119) και στα στελέχη του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Οι κανονισμοί περί Αστυνομικών Σκύλων παρέχοντας εξουσιοδότηση ώστε να ρυθμίζονται, από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα θέματα και οι αναγκαίες λεπτομέρειες έκαστης κατηγορίας αστυνομικών σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. κωδικοποιώντας διατάξεις εξόδων συντήρησης-διατροφής των αστυνομικών σκύλων και παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό ΝΑΝΠ με την οποία καθορίζεται το ύψος του παγίου κατ’ αποκοπή χορήγημα για τα έξοδα συντήρησης και διατροφής των αστυνομικών σκύλων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Η μεταβατική ρύθμιση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρέχοντας τη δυνατότητα οι κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων να καλύπτονται με διαγωνισμό και με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης, κατ’ εξαίρεση και έως την ημερομηνία αποφοίτησης από τις εν λόγω Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς, που έχει εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 • Η κατάταξη Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού θεσπίζοντας διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αξιωματικών ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με το σύστημα της μοριοδότησης.
 • Η αστική ευθύνη χειριστών εναέριων μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ρυθμίζοντας το ζήτημα της αστικής ευθύνης των χειριστών σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με τα εναέρια μέσα του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες να ενταχθούν στο σχέδιο νόμου επιπλέον ρυθμίσεις και να γίνουν βελτιωτικές τροποποιήσεις μέχρι και την ψήφισή του.

 

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy