Home Διάφορα Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα από Πανελλήνιες για το 2020 (ΦΕΚ)

Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στο Λιμενικό Σώμα από Πανελλήνιες για το 2020 (ΦΕΚ)

by Manwlis Ntallaris

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 καθορίζεται σε 27 και σε 100 αντιστοίχως.

 

Στον συνολικό αριθμό εισακτέων ανά Σχολή, περιέχονται Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων της παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, ως ακολούθως:

α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.

β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους Τεύχος B’ 2605/29.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26011 αρμοδιότητας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

3. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

4. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Εάν κάποιο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν καλυφθεί, τότε ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας (σειράς). Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι- τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄- γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

5. Οι είκοσι επτά (27) θέσεις των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατανέμονται ως εξής: α. Ποσοστό 10%, ήτοι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2019 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση. β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), ως ακολούθως:

Σε όσους/ες θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), σε ποσοστό 90,49%, ήτοι είκοσι δύο (22) θέσεις και σε όσους/ες θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), σε ποσοστό 9,51%, ήτοι δύο (2) θέσεις. γ. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 2 του ν. 4610/2019 δεν εφαρμόζεται στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Οι εκατό (100) θέσεις των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατανέμονται ως εξής: α. Επί των εκατό (100) θέσεων για την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 6%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το έτος 2019 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό το 2019 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που κατέθεσαν την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy