Home Ομοσπονδία Η υπομονή μας εξαντλήθηκε | Την ανοχή μας κακώς την ερμήνευσαν ως συνενοχή ή αδυναμία

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε | Την ανοχή μας κακώς την ερμήνευσαν ως συνενοχή ή αδυναμία

by s.stavrinoudis

 

Η Ομοσπονδία μας προσήλθε σε όλες τις συνεδριάσεις των Τακτικών Συμβουλίων Μεταθέσεων 2022 μετά ψήφου, σεβόμενη τον καταστατικό της σκοπό, υπηρετώντας τον θεσμικό της ρόλο και έχοντας ως στόχο να προκύψει το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα στις εργασίες αυτών.

Όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει η καθυστέρηση ολοκλήρωσής τους προκαλεί εύλογα ερωτηματικά και καλλιεργεί την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και είναι ιδιαιτέρως μαρτυρική για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τα συμβούλια εκκίνησαν την 31η Ιανουαρίου 2022 και τρεις μήνες μετά την έναρξη των εργασιών τους με την ΑΠ: 1000.0/37740/2022//27-5-22 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίστηκαν το συνολικό ποσό, το ποσοστό και ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων ανά κατηγορία.

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τις τακτικές μεταθέσεις 2022, ήταν 300.000 ευρώ και ο συνολικός εκτιμώμενος αριθμός μεταθέσεων 200.

Συνεπώς ο καθένας μπορεί να συμπεράνει ότι τα συμβούλια μεταθέσεων περιορίζονταν ιδιαιτέρως με αποτέλεσμα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με 6 και 7 χρόνια σε υπηρεσίες 1ης και 2ης κατηγορίας υπηρεσιών να μην μετατίθενται λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Πέραν αυτών τα μέλη των συμβουλίων μεταθέσεων δεν δέχθηκαν την πρότασή μας να ληφθούν υπόψη οι αναφορές στελεχών, με τις οποίες δηλώνουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν για το 2022 σε υπηρεσίες 1ης και 2ης κατηγορίας, με συνέπεια να δεσμευτούν πιστώσεις, που θα μπορούσαν να διατεθούν σε άλλες περιπτώσεις περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις αποφάσεις των ίδιων των συμβουλίων.

Επιπλέον παρά τις συνεχείς παραινέσεις μας δεν εισήχθησαν ποτέ προς εξέταση οι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί ΕΝ δίχως καμία πειστική δικαιολογία.

Πριν την επανέναρξη των συμβουλίων ζητήσαμε από τον Κλάδο Διοίκησης να μας χορηγηθούν:

 • Ο πίνακας που να περιλαμβάνει τη στελέχωση και την προβλεπόμενη σύνθεση ανά Υπηρεσία καθώς και των πλωτών μέσων υπαγωγής τους.
 • Ο αριθμός των στελεχών έως τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου, που έχει 8 έτη και άνω στην ίδια Υπηρεσία.
 • Ο αριθμός των πλωτών, που έχουν μονή σύνθεση πληρώματος.
 • Ο αριθμός των στελεχών πτυχιούχων ΔΜΓ και ΔΠΓ, που υπηρετούν εκτός πλωτών.

Τίποτα δεν μας χορηγήθηκε και καμία απάντηση δεν λάβαμε για τα παραπάνω.

Μετά από οκτώ (8) μήνες από την έναρξη των συμβουλίων, με την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης των τακτικών μεταθέσεων 2022 (π.δ. 11/2021 άρθρ. 18 παρ. 9) να εκπνέει σε 28 μέρες και ενώ βρισκόμαστε δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων του 2023, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα ενημερώνουμε τους συνάδελφους μας και απευθύνουμε δημόσια πλέον τα ερωτήματα, τα οποία έχουμε εδώ και καιρό θέσει στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία, για το θεσμικό πλαίσιο μεταθέσεων, το οποίο θέσπισαν με την υπογραφή τους και κυρίως για την αδυναμία, που επέδειξαν στην εφαρμογή του.

Αναρωτιόμαστε:

 1. Ο νυν Αρχηγός μας αισθάνεται υπερήφανος, που ως Β’ Υπαρχηγός και πρόεδρος του ανώτερου συμβουλίου μεταθέσεων δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες των τακτικών μεταθέσεων το μήνα Φεβρουάριο (π.δ. 11-2021 άρθρο 14);
 2. Ο νυν Αρχηγός μας αισθάνεται υπερήφανος, που ενώ οι πιστώσεις δεν επαρκούσαν για το σύνολο των μεταθέσεων δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία, που περιγράφεται (περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρ. 26 του ν.4504/2017;
 3. Ο νυν Αρχηγός μας αισθάνεται υπερήφανος, που μέχρι και σήμερα δεν συμπεριελήφθησαν στις τακτικές μεταθέσεις οι διπλωματούχοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 11/2021 άρθρ. 18 παρ. 1);
 4. Ο νυν Αρχηγός μας αισθάνεται υπερήφανος, που ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα  υγείας στελεχών και μελών της οικογενείας τους μέχρι και σήμερα δεν εξετάζονται τα αιτήματα εκτάκτων μεταθέσεων (π.δ. 11/2021 άρθρ. 19);
 5. Ο νυν Αρχηγός μας αισθάνεται υπερήφανος, που τουλάχιστον το 10% των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τελεί υπό απόσπαση από έξι (6) μήνες μέχρι και τέσσερα (4) έτη;
 6. Ο νυν Αρχηγός μας αισθάνεται υπερήφανος, που οι αιτήσεις άνευ οδοιπορικών εξετάζονται θετικά στα συμβούλια αποσπάσεων (άρθρ. 8 ν. 4504/2017);
 7. Ο νυν Αρχηγός μας αισθάνεται υπερήφανος, που στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν εγκλωβιστεί σε υπηρεσίες 1ης και 2ης κατηγορίας πέραν των προβλεπόμενων χρόνων παραμονής και φτάνουν μέχρι και τα επτά (7) έτη;
 8. Ο νυν Αρχηγός αισθάνεται υπερήφανος για την κατανομή προσωπικού προς τις περιφερειακές υπηρεσίες, που αδικεί υπηρεσίες, δημιουργεί θέσεις φαντασμάτων, συμπεριλαμβάνει τα πλωτά έχοντας μεγάλο αριθμό πλωτών με μόνο πλήρωμα καθώς με τις κατηγορίες δημιουργεί υπεράριθμους σε βαθμό μην αφήνοντας την ευελιξία του προηγούμενου κανονισμού κατανομής προσωπικού;

 

Επειδή, η Ομοσπονδία μας δεν αισθάνεται ούτε υπερήφανη ούτε διακρίνει κάποια θετική διάθεση από τους αρμόδιους για τα παραπάνω.

Επειδή, η εικόνα «δυσλειτουργίας» στην εφαρμογή του συστήματος μεταθέσεων δεν εκκίνησε τώρα αλλά έχει τις ρίζες της στην αντίληψη ότι όλοι είμαστε αναλώσιμοι και στη διάθεση των ορέξεων της εκάστοτε ηγεσίας.

Επειδή, μάταια κάθε φορά προσπαθούμε να τους πείσουμε για την ανάγκη τήρησης όσων προβλέπονται.

Επειδή, περισσότερο υπονομεύουν παρά συμβάλουν στην προσπάθεια βελτίωσης, στις εργασιακές συνθήκες των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Και τέλος επειδή, η υπομονή των συναδέλφων μας εξαντλήθηκε και την ανοχή μας κακώς την ερμήνευσαν ως συνενοχή ή αδυναμία, αφενός δεν είμαστε διατεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες να συνυπογράψουμε τα πρακτικά των συμβουλίων και αφετέρου έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία και θα εξετάσουμε την προσφυγή μας στην δικαιοσύνη προκείμενου να διαφυλάξουμε όλους τους συνάδελφους.

Παράλληλα στέλνουμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. αποτελώντας τον αντιπροσωπευτικότερο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο όλων των εν ενεργεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και όλων των βαθμίδων, θα συνεχίσει ανεξάρτητα με το τι επιδιώκουν ορισμένοι, να προασπίζει τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων.

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy