Home Διάφορα Ε.Τ. – Όλες οι αλλαγές για προσλήψεις, βαθμολόγιο και μεταθέσεις στο λιμενικό

Ε.Τ. – Όλες οι αλλαγές για προσλήψεις, βαθμολόγιο και μεταθέσεις στο λιμενικό

by Manwlis Ntallaris

Η υλοποίηση χρόνιων αιτημάτων με σαρωτικές αλλαγές για τη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος με στόχο τόσο την ενίσχυσή του όσο και τη διόρθωση παρερμηνειών, όπως τα όρια παρέμβασής του, περιλαμβάνεται στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση.

 

 

Σε αυτό περιέχονται πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες για αλλαγές στις μεταθέσεις, στο βαθμολόγιο, την αύξηση των οργανικών θέσεων με κύριο προσανατολισμό τα νησιά, αλλά και αλλαγές στις προσλήψεις αξιωματικών, ενώ παρατείνεται το καθεστώς των απευθείας προσλήψεων σε κυβερνήτες μηχανικούς μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη σειρά νέων λιμενικών προερχόμενων στο Σώμα μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων.

«Οι διατάξεις που αφορούν το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση. Στην πλειοψηφία τους είναι μια έμπρακτη στήριξη χιλιάδων λιμενικών που καθημερινά δίνουν τον δικό τους αγώνα. Οι διατάξεις για το βαθμολόγιο, το επίδομα, την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών δεν είναι φωτογραφικές διατάξεις, αλλά δίνουν ουσιαστική ανακούφιση στην πλειοψηφία των λιμενικών. Σίγουρα υπάρχουν διατάξεις που χρήζουν βελτίωσης ή ζητήματα που πρέπει να προστεθούν. Θα συμμετάσχουμε στη διαβούλευση ενεργά», ανέφερε στον «Ε.Τ.» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λιμενικών Υπαλλήλων, Παναγιώτης Τσιάνος.

– Αύξηση οργανικών θέσεων και με πρόβλεψη κυρίως για Ανατολικό Αιγαίο.

Η οργανική δύναμη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αυξάνεται από 8.000 σε 9.500 θέσεις.

Συγκεκριμένα: «Για ενίσχυση της οργανικής δύναμης των λιμενικών αρχών, οι οποίες υπάγονται στην 6η, 8η και 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο της απόσπασης που προβλέπεται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος, μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Η παραμονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες μετάθεσης διαρκεί υποχρεωτικά δύο έτη, μετά τη λήξη της οποίας τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται αυτοδικαίως στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις».

Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκδίδεται από τον αρχηγό Λ.Σ. και αναφέρονται σε αυτήν οι λιμενικές αρχές και ο αριθμός των στελεχών που κρίνεται αναγκαίος για την ενίσχυσή τους.

– Εξορθολογισμός βαθμολογίου αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Εξορθολογίζονται οι διατάξεις που αφορούν στη βαθμολογική εξέλιξη των αξιωματικών προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θεραπεύοντας στρεβλώσεις, όπως να διατηρούνται τα εν λόγω στελέχη στον ίδιο βαθμό για δέκα με δεκαπέντε έτη. Συγκεκριμένα, «οι αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), ή ΑΕΝ, προάγονται εφόσον συμπληρώσουν τέσσερα έτη στον βαθμό του σημαιοφόρου, ή είκοσι εννέα συνολικά έτη υπηρεσίας και εφόσον συμπληρώσουν πέντε έτη στον βαθμό του ανθυποπλοιάρχου, ή τριάντα τέσσερα συνολικά έτη υπηρεσίας». Ενώ «οι αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, προάγονται στο βαθμό του ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν πέντε έτη στο βαθμό του σημαιοφόρου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή συνολικά τριάντα έτη υπηρεσίας».

– Κάλυψη στεγαστικών αναγκών

Εντάσσεται στον προγραμματισμό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ο σχεδιασμός για τη στέγαση Υπηρεσιών αλλά και του προσωπικού, που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων ή σε άλλες δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου όπου υπάρχουν αντικειμενικές έως ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εξεύρεση στέγης, με την ευχέρεια για μίσθωση ακινήτων για τις στεγαστικές ανάγκες του προσωπικού.

– Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου

Παρέχεται η χορήγηση του επιδόματος ύψους εκατό ευρώ και στα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στις λιμενικές αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

– Τροποποίηση άρθρων 27 και 30 ν. 4504/2017 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, διάθεσης προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν την έκδοση νέου Π.Δ. μεταθέσεων-αποσπάσεων-τοποθετήσεων στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ αποτυπώνονται σε νόμο ότι οι μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται κατά σειρά σπουδαιότητας, καθώς θα λαμβάνουν υπόψη κατά σειρά σπουδαιότητας πρώτα τα αντικειμενικά κριτήρια και ακολούθως τα κοινωνικά και τα υπηρεσιακά.

– Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών-συζύγων στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας, λιμενικής αρχής ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως 20 χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα ή λιμενική αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.

– Μεταβατική ρύθμιση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών και λιμενοφυλάκων στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Παρέχεται η δυνατότητα οι κενές οργανικές θέσεις αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και λιμενοφυλάκων να καλύπτονται με διαγωνισμό και με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης, κατ’ εξαίρεση και έως την ημερομηνία αποφοίτησης από τις εν λόγω σχολές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

– Κατάταξη αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας κυβερνήτη ή μηχανικού

Θεσπίζονται διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο κατάταξης στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. αξιωματικών ειδικότητας κυβερνήτη ή μηχανικού, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με το σύστημα της μοριοδότησης και οι επιτυχόντες θα κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα, ως μόνιμα εν ενεργεία στελέχη, στελεχώνοντας κατά το ταχύτερο δυνατόν τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Πηγή: Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΑ

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy