Home Ομοσπονδία Δικαίωση των προσπαθειών μας με την αποδοχή από τον κ.ΥΝΑΝΠ της πρότασής μας για ενεργοποίηση του «συνηγόρου του Λιμενικού»

Δικαίωση των προσπαθειών μας με την αποδοχή από τον κ.ΥΝΑΝΠ της πρότασής μας για ενεργοποίηση του «συνηγόρου του Λιμενικού»

by Manwlis Ntallaris

Σας ενημερώνουμε ότι η από 30/3/2020 πρότασή μας (εδώ) έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις», το οποίο αναμένεται να αναρτηθεί για διαβούλευση.

 

 

Η διάταξη αφορά στην προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγόμενου για πράξεις ή ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Τα έξοδα θα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και το ύψος των εξόδων καθορίζεται μέχρι και το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελάχιστου ορίου.

Αξίζει να τονισθεί ότι από την πρώτη στιγμή υποβολής του αιτήματός μας ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης ενδιαφέρθηκε προσωπικά ζητώντας λεπτομέρειες για την πρότασή μας αυτή προκειμένου να νομοθετηθεί.

Η ψήφιση και ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης αποτελεί έμπρακτη στήριξη της πολιτείας προς τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ως συνδικαλιστικός φορέας αποδεικνύουμε για μια ακόμη φορά και σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι μπορούμε να θέτουμε υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνουμε.

Ακολουθεί η διάταξη έτσι όπως πρόκειται να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ:

 

Άρθρο 14

Τροποποίηση του άρθρου 46 του νόμου 4256/2014 (Α’ 92)

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4256/2014 (Α΄92), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. α. Στα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπιση τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον:

αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου για πράξεις ή ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και

αβ. δεν έχει διαπιστωθεί από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με τις ενέργειες ή τις  πράξεις ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκονται ή ενάγονται.

β. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελάχιστου ορίου.

γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης είτε σε περίπτωση διαπίστωσης διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος μετά από ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των ανωτέρω στελεχών του  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., τα έξοδα που έχουν  προκαταβληθεί αποδίδονται στο Δημόσιο, είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό τους.

ε. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα  με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθμίσεις της περ. λδ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3922/2011 (Α΄35).».

  1. Στο άρθρο 46 του ν. 4256/2014 (Α΄92), προστίθεται παρ. 3, ως ακολούθως:

«3. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης των εξόδων στα οποία υποβάλλονται τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής , τα οποία φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης η οποία απορρίπτει την σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή. Η καταβολή των εξόδων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α` 143) και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.».

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy