Λόγω τεχνικού προβλήματος η ιστοσελίδα limenikos.gr θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για λίγο διάστημα.


Κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την αντιμετώπισή του.


Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.